ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านคัดเลือกนักเรียนใหม่2564

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564/2021

 

-รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล  ดูรายชื่อกดลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/3ualKMV

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา ดูรายชื่อกดลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/3qysL8c

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดูรายชื่อกดลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/2ZuUbjk

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดูรายชื่อกดลิงค์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/37KrWSr

 

Ucap tahniah kepeda semua pelajar

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน สู่รั้วม่วงขาว