ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประมวลภาพคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนพีระยาฯ วันที่ 18-11-2559 650
อบรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 473
กิจกรรมลดพุงบุคลากรโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 413
กิจกรรมแนะแนวเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย..ก้าวสู่นักศึกษาสายการแพทย์โดยแพทย์หญิงแวฮาลีเมาะ ยูโซะ 441
บันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานสช.ปัตตานีกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 435
โรงเรียนพีระยาฯ ได้เซ็นสัญญากับบริษัท PNC จำกัด เพื่อเข้ามาดูแล และสร้างระบบบริหารงานโรงเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และจะส่งผลช่วยให้ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้น 446
บรรยากาศน้องๆ ส่งรุ่นพี่เรียนต่อที่ประเทศซูดาน 4 Students Continue Study at Sudan 471
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน (Scholarship for good skill & poor Students) 396
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยท่านฮาลีม แวนะไล เลขานุการสถานทูตไทย ประจำกรุมอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( Students Motivation by Royal Thai Embassy of Jordan Official ) 385
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา (Parent meeting primary school) 393
โรงเรียนพีระยานาวินฯ ยินดีต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ 665
Windows and Application Practical Seminar by IT Club Piraya Nawin อบรมเชิงปฏิบัติการ การลงวินโดร์และโปรแกรมพื้นฐาน โดย ชมรมไอทีพีระยาฯ 413
พิธีส่งมอบสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Majlis menyerah Dewan pelajar baru tahun 2559) 515
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 401

หมวดหมู่รอง