ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านคัดเลือกนักเรียนใหม่2564 692
ประมวลภาพคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนพีระยาฯ วันที่ 18-11-2559 858
อบรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 612
กิจกรรมลดพุงบุคลากรโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 581
กิจกรรมแนะแนวเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย..ก้าวสู่นักศึกษาสายการแพทย์โดยแพทย์หญิงแวฮาลีเมาะ ยูโซะ 653
บันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานสช.ปัตตานีกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 659
โรงเรียนพีระยาฯ ได้เซ็นสัญญากับบริษัท PNC จำกัด เพื่อเข้ามาดูแล และสร้างระบบบริหารงานโรงเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และจะส่งผลช่วยให้ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้น 619
บรรยากาศน้องๆ ส่งรุ่นพี่เรียนต่อที่ประเทศซูดาน 4 Students Continue Study at Sudan 618
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน (Scholarship for good skill & poor Students) 572
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยท่านฮาลีม แวนะไล เลขานุการสถานทูตไทย ประจำกรุมอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( Students Motivation by Royal Thai Embassy of Jordan Official ) 538
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา (Parent meeting primary school) 537
โรงเรียนพีระยานาวินฯ ยินดีต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ 892
Windows and Application Practical Seminar by IT Club Piraya Nawin อบรมเชิงปฏิบัติการ การลงวินโดร์และโปรแกรมพื้นฐาน โดย ชมรมไอทีพีระยาฯ 549
พิธีส่งมอบสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Majlis menyerah Dewan pelajar baru tahun 2559) 676
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 529

หมวดหมู่รอง