ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 820
ประมวลภาพคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนพีระยาฯ วันที่ 18-11-2559 1008
อบรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 716
กิจกรรมลดพุงบุคลากรโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 683
กิจกรรมแนะแนวเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย..ก้าวสู่นักศึกษาสายการแพทย์โดยแพทย์หญิงแวฮาลีเมาะ ยูโซะ 762
บันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานสช.ปัตตานีกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 787
โรงเรียนพีระยาฯ ได้เซ็นสัญญากับบริษัท PNC จำกัด เพื่อเข้ามาดูแล และสร้างระบบบริหารงานโรงเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และจะส่งผลช่วยให้ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้น 734
บรรยากาศน้องๆ ส่งรุ่นพี่เรียนต่อที่ประเทศซูดาน 4 Students Continue Study at Sudan 722
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน (Scholarship for good skill & poor Students) 698
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยท่านฮาลีม แวนะไล เลขานุการสถานทูตไทย ประจำกรุมอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( Students Motivation by Royal Thai Embassy of Jordan Official ) 649
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา (Parent meeting primary school) 634
โรงเรียนพีระยานาวินฯ ยินดีต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ 1042
Windows and Application Practical Seminar by IT Club Piraya Nawin อบรมเชิงปฏิบัติการ การลงวินโดร์และโปรแกรมพื้นฐาน โดย ชมรมไอทีพีระยาฯ 652
พิธีส่งมอบสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Majlis menyerah Dewan pelajar baru tahun 2559) 800
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 624

หมวดหมู่รอง